Üzletkritikus dokumentumok egységes, költséghatékony előállítása és archiválása. Többcsatornás, vállalati arculatnak megfelelő ügyfélkommunikáció. FlowLogic Customer Communications Output Management technológia.

A FlowLogic egy átfogó és hatékony rendszerszemléletet tükröző Customer Communications Management szoftver, amely folyamatos innovációval járul hozzá vállalata üzletfejlesztési törekvéseihez. Kompromisszumok nélkül kínál olyan megoldást, amellyel B2B és B2C kommunikációját a leghatékonyabb szintre tudja emelni. A költségek optimalizálása mellett egy centralizált, jól követhető, egyszerűsített, automatizálható és zárt folyamatrendszert biztosít, mentesít a saját rendszerek és a partneri függőségektől. Integrálható, skálázható felépítése alapjaiban változtatja meg az eddig megszokott és elfogadott dokumentum létrehozási folyamatokat.

 

 

 

A FlowLogic alkalmazásával lehetővé válik az eltérő forrásrendszerekből történő adatfelvétel, az egységes dokumentumlétrehozás és előállítás (egyedi, tömeges, e-mail, web, front office, stb.). Összehangolhatóvá válnak az üzlet, az IT és menedzsment által megfogalmazott igények és elvárások. A FlowLogic CCM-rendszer bevezetését követően csökken a fejlesztések átvezetésének ideje, nő az üzleti folyamatok stabilitása, csökken az ügyfél reklamációk száma, erősödik az ügyfél elégedettség és a célzott üzenetek miatt több lehetőség kínálkozik keresztértékesítésre (transzpromóció).


A FlowLogic maga a technológia, amely moduláris felépítésének köszönhetően támogatja az igényeknek megfelelő skálázhatóságot, illetve nyitott szabványos interfésze lehetővé teszi a különböző informatikai környezetekbe történő beilleszthetőségét. Zárt kialakítása révén alkalmas a legmagasabb adatbiztonságot igénylő banki-, biztosítói rendszerek kiszolgálására, kezeli a jogszabályok és szabványok betartását, a változó adattartalmú, szabványosított dokumentumok létrehozását, módosítását, ellenőrzését, valamint nyomonkövethetőségét.

 

FlowLogic Platform Modulok

A FlowLogic rendszer elengedhetetlen részét képező központi modul felel az érkező adatok logikai összerendezéséért, a postai előfeldolgozásért, az összeborítékolásért, valamint az adatok bevárásáért és azok ellenőrzéséért. A feldolgozás során számtalan logikát lehet párhuzamosan megvalósítani, így a különböző rendszerek, különböző vállalatok és azon belül a különböző dokumentum típusok más-más eljárás szerint dolgozhatóak fel.

A FlowLogic magját képező modul garantálja a feldolgozáshoz szükséges nagy performanciát, amely számos szabványos adattípus fogadására képes.

Kezelt inputformátumok: pl. SAP RDI, XSD.

A FlowLogic hatékonyságának a kulcsa a központosított Layout&Streaming modul. Segítségével a kívánt dokumentumok nyomatképét hozhatjuk létre, amelyek tetszőlegesen formázhatók, rövid idő alatt módosíthatók, akár WYSIWYG (What You See Is What You Get - Azt kapod, amit látsz) eszközzel.

A FlowLogic Layout&Streaming modulban történik az adatok olvasása, a nyomatképek tervezése, karbantartása, az OMR és vonalkódok létrehozása. Megvalósul a grafikai elemek beágyazása, a dinamikus és statikus szövegrészek, tartalmak definiálása, természetesen a megfelelő kiemelőszínek és színes grafika támogatásával. A modul nagy feldolgozási teljesítményt nyújt, támogatja a dinamikus dokumentumok létrehozását és számos bemeneti-kimeneti formátumot (pdf, pcl, afp, ipds, PostScript, xml, stb.)

A Layout&Streaming felel a dokumentumok előállításáért; az előzőleg kialakított, megformázott layout segítségével nagy tömegben, hatékonyan állítja elő a tömeges, egyedi, vagy interaktív dokumentumokat. A modul önállóan is használható egységei a PReS és a kényelmes grafikus kezelői felületet nyújtó PReS Designer, amelyek világszerte több mint 4000 ügyfélnél segítik a dokumentumok nyomatképeinek gyors kialakítását és a vállalat költségeinek csökkentését.

A FlowLogic Marketing modulja a CRM-ből jövő információk alapján egy hatékony célcsoportra, vagy adott személyre szabott marketing üzenetek (white space marketing) létrehozását egyaránt támogatja. Adatokat szolgáltat a feldolgozási folyamat részére, amelynek segítségével eldönthető, hogy mely dokumentumokhoz mely marketing üzenetek, vagy mellékletek kapcsolása szükséges.

A marketing rendszerben tárolt üzeneteket és az üzenetekhez kapcsolódó feltételrendszereket a feldolgozási folyamat erre a célra fejlesztett plugin megoldása olvassa fel és hajtja végre az előírt feltétel kiértékeléseket. Ezt követően adatbázis szinten csatolja az értékelésen megfelelt üzeneteket az éppen feldolgozás alatt lévő dokumentumhoz.

A modul egyszerű kezelői felületével biztosítja, hogy egy átlagos számítógépkezelői gyakorlattal bíró személy is könnyedén használhatja. Így különösebb informatikai szakértelem nélkül is létrehozhatók a szabványosított dokumentumok marketing üzenetei. Az elkészült tartalmak elfogadása és módosítása felhasználói jogosultsági szintek szerint történik.

A FlowLogic rendszer bemeneti kapcsolatai az úgynevezett Virtuális Queue-kon keresztül manifesztálódnak. A queue-k fizikai megvalósításai számosak lehetnek. Tömeges ágon a nagy volumen miatt a fájl alapú kommunikáció a legcélravezetőbb. Egyedi ágon a szabványos Webszerviz alapú csatorna a legelterjedtebb, de lehetőség van adatbázis alapú kapcsolat kialakítására is, mind tömeges, mind egyedi irányokban. A rendszer definiál alkalmazás specifikus megvalósításokat, ilyen például SAP ISU rendszer esetén a virtuális nyomtató, mely szélesebb értelemben más rendszerek esetén is alkalmazható.

A FlowLogic rendszerben a QM modul hivatott ellátni a létrehozott dokumentumok ellenőrzését. A kontroll a különböző dokumentum csoportokból véletlen, vagy előre meghatározott mintavétel alapján előállított nyomatképek ellenőrzésével valósul meg. A felhasználók többszintű jogosultsággal bíró hierarchiában végezhetik az ellenőrzési folyamatot, így biztosítva a többszintű jóváhagyást. A felhasználó egy webes felületen kiválaszthatja, és megjelenítheti a mintákat, majd ezt követően a felületen kiértékelheti azt. Ennek befejeztével a folyamat az eredményeknek megfelelően folytatódik. A Data Control modul segítségével jellemzően a folyamat elején és a forrásrendszer adatain lehet olyan automatikus és/vagy manuális ellenőrzési logikákat megvalósítani, amelyekre a forrásrendszerekben nem nyílik lehetőség. Az ilyen típusú ellenőrzésekre, főleg több forrásrendszerből, több vállalattól érkező különböző adatok összevetése, keresztellenőrzése miatt van szükség. A folyamat feletti folyamatos ellenőrzést és a szükséges beavatkozások döntését, valamint a feldolgozási folyamat minőségét a jó riportok alapozzák meg, amelyeket az egyedi igényeknek megfelelően a FlowLogic DataControl biztosít.

A jövő dokumentumai már papír és nyomtató használata nélkül, különböző elektronikus csatornákon jutnak el az ügyfelekhez. Ezek hitelesítését jogszabályi követelmények határozzák meg, a megoldást pedig a FlowLogic elektronikus aláírás és időbélyeg menedzselő megoldása szolgáltatja. A modulhoz bármilyen szabványosított elektronikus szolgáltató eszköze egyaránt integrálható.

A FlowLogic Archive modulja az archiválást oly módon biztosítja, hogy egyszerre teljesülnek a katasztrófatűrés és az archivált objektumok alkalmazhatóságának kritériumai, valamint különösen nagy hangsúlyt fektet a nagyvállalati rendszerek által igényelt adatbiztonságra. A modul a tömeges elektronikus dokumentumokat nagy sebességgel, rövid idő alatt archiválja, így biztosítja a dokumentumok időben történő elérhetőségét az ügyfélszolgálatok, vagy ügyfelek számára. Az archív rendszer szolgálja ki a másolatok megtekintésének és előállításának folyamatát is.

Az Audit & Reporting modulnak kettős célja van. Egyrészt valamennyi dokumentum állapot - jöjjön akár az tömeges, egyedi vagy interaktív ágról - regisztrálásra kerül a rendszerbe. Ez az óriási mennyiségű adat az adatbázis kezelő részéről nagy tárolókapacitást igényel. A modul lehetővé teszi a gyűjtött adatok körének szűkítését (nem minden állapotváltozást, nem minden ágat vizsgál stb.) A dokumentumok a lejárati idejük végén automatikusan törlődnek az Audit rendszerből. Ez a kiválasztási folyamat részletesen konfigurálható és követhető. A modul másik alapvető feladata hogy egységesen valamennyi felhasználói interakciót és rendszer eseményt rögzítsen a FlowLogic rendszer valamennyi szintjén.

A nagy mennyiségű layoutok használata, nagy mennyiségű adatotok kezelését is jelenti egyben.

A layoutok olyan erőforrásokat használnak, mint például a képek, szkript-részletek a rendszeres feladatokhoz, adatfájlok, sőt bináris fájlok.

A Repository modul ezeket a forrás elemeket tárolja, teszi könnyen szerkeszthetővé, kezeli a layout verziókat és a layout tervezés teljes munkafolyamata könnyebbé és centralizáltabbá válik általa.

 

 

 

 

 


 

Nyomatkép tervezés

PReS

A PReS egy integrált fejlesztő környezet - speciális dokumentum előállító és menedzselő rendszermegoldások szoftvereszköze. A PReS sokféle formátumú input kezelésére képes. A PReS dokumentum lehet szöveg, kép, grafika, vonalkód, illetve összevont vagy számított adat. Feltételes logikát használva a PReS képes teljesen dinamikus dokumentumok előállítására, ahol az egész tartalom és elrendezés változtatható az input adatnak megfelelően. Készíthet vállalati jelentést, dinamikus számlaegyenleget, személyre szabott biztosítási kötvényeket, direkt marketing leveleket, vagy egyéb más jellegű dokumentumot.

PReS Designer

A PReS Designer egy a PReS-hez kapcsolódó interaktív WYSIWYG (What You See Is What You Get - Azt kapod, amit látsz) front-end alkalmazás. Egyszerű, grafikus felületének köszönhetően könnyen kezelhető módon teszi lehetővé összetett dokumentumok készítését, ezt követően automatikusan létrehozza a nyomtatandó fájlokat. Kitűnő választás olyan dokumentumoknál, amelyeknél nagy jelentősége van az egyedi formavilágnak, például szerződések, direkt marketing levelek esetében.